MENU
Aula_close Layer 1

Ungemiljøet

Holluf Pile skoles ungemiljø

I ungemiljøet går eleverne fra 6.- 9. klasse. 

Eleverne er fordelt på 2 gangområder, hvor 6.-7. klasse hører til det ene gangområde, og 8.-9. klasse hører til det andet. De fysiske rammer i ungemiljøet er  moderniseret og læringsmiljøet fremstår nyt og flot. 
På gangene har klasserne deres eget klasseværelse, og udenfor klasselokalerne er der et fælles område til brug i gruppearbejde, og i tilknyttede grupperum kan der arbejdes på små hold. 

I alle klasseværelser er der whiteboards og projektor. I ungemiljøet forventes det, at eleverne selv kan medbringe pc fra 7.årgang, men er ”bring your own device”  ikke muligt, stiller skolen computere til rådighed.

I ungemiljøet arbejdes der systematisk med elevsamtaler. Hvor hver elev løbende har individuelle samtaler med en af klassens faste lærere. Elevsamtalerne er et vigtigt værktøj i at understøtte eleverne i deres målsætninger for deres personlige, sociale og faglige udvikling.

Hver klasse har et tilknyttet et klasselærerteam, som er med til at støtte og styrke trivslen og de fællesskaber, eleverne indgår i. 

Én gang årligt inviterer vi desuden forældre til ”Åbent hus ”, hvor noget af årets arbejde vises frem.

Vi arbejder på et højt fagligt niveau, så elevene på alle områder er godt forberedt til Folkeskolens Afgangsprøve, FA. I et samarbejde med Tornbjerg Gymnasium er der undervisning på gymnasiet i en halv fordybelsesdag for skolens ældste klasser. 

Vi stiller krav og har høje forventninger til vores unge mennesker både i den målstyrede læring, og hvad angår sociale og personlige kompetencer. Vi arbejder hver dag for at vores ungdomsmiljø er trygt og robust. Dette understøtter MOT, som Holluf Pile Skoles Ungemiljø arbejder systematisk med.

 

Det gode fællesskab i ungemiljøet kommer særligt til udtryk i vores årlige begivenheder:

Teambuildingsdagen ved Davinde Sø. Skoleårets starter med denne dag, hvor  alle ungemiljøets klasser deltager i en helt særlig dag, og der dystes i forskellige udfordringer på hold på tværs af alle årgange og klasser.

Trimdagen før efterårsferien foregår i hallen med høvdingebold-,fodbold- og Benny Bomstærkturnering. Klasserne dyster mod hinanden i turneringerne og er samtidig klædt ud i et klassevalgt tema. En skøn og aktiv dag.

I februar inviterer elevrådet hele ungemiljøet til alkoholfri temafest i hallen en torsdag aften. 

Det er vigtigt, at hver elev har mange deltagelsesmuligheder i løbet af en skoleuge. Derfor er flere undervisningstimer parallellagt på tværs af årgangen, så eleverne kan undervises sammen og på blandede hold.

Samtidig er lejrskolen til København i foråret for hele 8. årgang, og skolerejsen til Berlin i efteråret for hele 9. årgang.

Skoleugen i ungemiljøet er 31 timer for 6. årgang, 31,5 timer for 7. årgang og 33 timer for 8. og 9. årgang. Præst er placeret på 7. årgang. Mandag, tirsdag, torsdag og fredag indeholder flere forskellige fag, mens der hver onsdag er faglig fordybelsesdag, hvor der arbejdes hele skoledagen indenfor et bestemt fagområde. På 10 onsdage ligger skolens valgfag for 7. - 9. årgang som udgangspunkt også placeret.

Valgfagene har deres egen hjemmeside, se mere her: https://sites.google.com/appsodense.dk/valgfagphps1920/startside