MENU
Aula_close Layer 1

Børnemiljøet

Børnemiljøet huser alle børn fra 0.- 5.klasse.

Klasserne har deres eget klasselokale og er fysisk samlet årgangsvis omkring et gangmiljø med arbejdspladser og grupperum. Alle har direkte udgang til vores udeområder, der ligesom vores gange og lokaler er nylig renoveret. Lokalerne har alle smartboards, og vi anvender digitale undervisningsmidler på lige fod med traditionelle bogmaterialer. IPad er den primære device på nulte til anden årgang, mens tredje til femte årgang har deres egne Chromebooks.

Vi har valgt at bibeholde klasselærerfunktionen og har desuden tilknyttet en kontaktpædagog til alle klasser. Vi har et tæt og givende lærer- og pædagogsamarbejde både om det enkelte barns trivsel og udvikling, og om de fællesskaber børnene indgår i.

Vi vægter børnenes faglige udvikling højt og arbejder med læringsmål og en tydelig feedback kultur kaldet VFL, fordi vi ved det motiverer deres læring. Ligeledes ved vi, at trivsel har en afgørende betydning for deres læring, derfor bruger vi tid på trivsel, og vi arbejder forebyggende med konfliktløsning og ”fri-for-mobberi”. Forældrene på Holluf Pile skole er en stor resurse i arbejdet med klassefællesskaber bl.a. ved at organisere forskellige arrangementer og ikke mindst legegrupper.

I løbet af skoledagen har vi fokus på bevægelse og leg i undervisningen, og ligeledes indlægges flere brainbreaks i løbet af dagen.

Vi vil gerne at vores elever bliver så dygtige som muligt – også til engelsk, og vi underviser derfor i engelsk allerede fra 0.klasse.

Vores specialiserede sprogtilbud støtter både elever og årgangsteams i hverdagen, idet tidlig sprogindsats er et fokusområde på skolen og i Odense kommune.

Hver onsdag er der fordybelsesdag på hele skolen, hvor der arbejdes med ét fagområde fra 8 – 14.

Teamet omkring en årgang arbejder tæt sammen om planlægning og undervisningen og laver holddeling, hvor det giver god mening for børnenes udbytte af undervisningen.

Vi har i børnemiljøet tradition for at afholde fællesarrangementer som:  ”Musikkens dag”, Skolefest for de ældste, Fastelavn og Lucia for de yngste. Én gang årligt inviterer vi desuden forældre til ”Åbent hus ”, hvor noget af årets arbejde vises frem.

Vi indgår i flere partnerskaber med elevernes trivsel og udvikling i fokus, blandt andet med musikskolen om musikundervisningen og børnekor. Ligeledes har vi et tæt samarbejde med Relationsnetværket om projektet Virksomheder adopterer skoleklasser, hvor en klasse får muligheden for at følge en virksomhed gennem hele skoletiden.