MENU
Aula_close Layer 1

Målsætning

Holluf Pile Skoles formål


Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf og Odense Kommunes overordnede pædagogiske målsætninger er målet for Holluf Pile Skole:

- at personale, forældre og børn skal skabe en skole, der er attraktiv for området.

- at skabe et læringsmiljø, der bygger på grundlæggende værdier som ærlighed, tolerance og respekt og omsorg for andre.

- at det enkelte barn oplever sig selv som en del af et større fællesskab, hvor barnet gennem fælles oplevelser og stimulerende venskaber udvikler social forståelse og lærer at tage ansvar for egne handlinger og fælles beslutninger.

- at undervisningen og aktiviteterne i henholdsvis skolen og fritidsordningen bygger på et helhedssyn på mennesket, således at alle sider af barnet får mulighed for at udvikle sig.

- at tage udgangspunkt i børnenes forskellige forudsætninger og behov, således at det enkelte barn får et fundament, der bygger på selvværd, lyst til at lære, evne til at fordybe sig og et gå-på-mod, som det kan bære med sig gennem hele livet.

- at det enkelte barn udvikler lokal og global forståelse og dermed lærer at tage stilling til ressource- og økologiforhold.

- at undervisningen taler til både tanke, følelse og vilje. I den forbindelse gives der mulighed for, at børnene kan udvikle deres praktiske, intellektuelle og musiske evner, således at de gennem hele skoleforløbet, og når de forlader skolen, er socialt og fagligt godt rustet.

- med glæde og vilje kan vi alt, uden kan vi intet!