MENU
Aula_close Layer 1

Skolens ressourceteam

Ressourceteamet på Holluf Pile Skole støtter hver dag arbejdet med læring på alle niveauer.
Vores vejledere giver sparring og understøtter lærernes arbejde med planlægning, udførelse og evaluering af undervisning i aktionslæringsforløb.
Vores ressourcelærere laver i samarbejde med lærerne særligt tilrettelagte forløb for mindre hold, hvor eleverne oplever et særligt boost i et fag, eller støtter i klassen i den almindelige undervisning som Co-teacher.
Skolens ressourceteam modtager sparring og supervision fra skolens psykolog Maria Sederstrøm.
Skolens ressourceteam arbejder tæt sammen med ledelsen omkring arbejdet med Vurdering for læring, elever med særlige behov og understøtter udviklingen af professionelle læringsfællesskaber.

Rikke Klokker: Bevægelsesvejleder

Rikke Meisner: Dysleksivejleder

Lene Bang: Inklusionsvejleder

Pernille Faldborg: Inklusionsvejleder

Karen Billeskov: Læsevejleder

Lotte Visti: Læse- og læringsvejleder

Peter Marquard: Læringsvejleder

Jeppe Larsen: Matematikvejleder

Stephen Griffin: Matematik- og TEK-vejleder

Thomas Skak Thyssen: IT / TEK-vejleder

Lars Stahl: IT / TEK-vejleder

Sarah Rosenvang: Specialvejleder

Jette Madsen: Specialvejleder

Birgitte Hartmann: Specialvejleder

Dorthe Reinholdt: Ressourcelærer

Birgit Eriksen: Ressourcelærer