MENU
Aula_close Layer 1

Sundhedsplejen

Skolesundhedspleje

Vi hedder Ane og Jette og er sundhedsplejersker.

Vi er uddannet sygeplejersker og har en specialuddannelse i sundhedspleje, der er målrettet arbejdet med børn og familier.

Her på skolen arbejder vi tværprofessionelt sammen med børn- og ungelæge, skolepsykolog, familiebehandler, tale-hørekonsulent samt fysioterapeut/ergoterapeut.

Vi tilbyder varierende undersøgelser på forskellige klassetrin og efter behov i løbet af elevernes skolepligtige alder. Formålet er at understøtte fysisk og psykisk sundhed og trivsel.

I er velkomne til at kontakte os via AULA eller telefon.

Sundhedsplejerske

Jette Biesbjerg Frederiksen

Tlf.: 21527902

 

Sundhedsplejerske

Ane Skytte

Tlf.: 21246288