MENU
Aula_close Layer 1

Psykolog

Psykologisk rådgivning
 
PPR Odense samarbejder med skoler og daginstitutioner, og tilbyder bl.a. rådgivning omkring børn og unge med særlige behov. Hvis du søger råd og vejledning i forhold til dit barn, kan du henvende dig til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Forældre og børn/unge kan selv kontakte PPR, men normalt sker henvendelse til PPR via barnets/den unges skole eller daginstitution.
Du kan læse mere om PPR via dette link: 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Holluf Pile Skole har også en psykolog tilknyttet, som samarbejder tæt med skolens personale.
 
Pædagogisk psykologisk rådgiver:
Maria Sederstrøm Kristensen
Tlf: 29340389
E-mail:  makr@odense.dk