MENU
Aula_close Layer 1

Pilehuset

Pilehuset - Holluf Pile Skole

Målgruppe:
Pilehuset er et skoletilbud, hvor undervisning, specialpædagogik og skolehjemsamarbejdet går hånd i hånd. Det er et vidtgående specialtilbud for normaltbegavede børn med socio-emotionelle udfordringer i alderen 10-14 år. Børnene er på forskellig vis blevet forstyrret i deres udvikling og har brug for at indgå i små enheder skolemæssigt med særlige voksne for at udvikle sig og trives. I Pilehuset tager vi udgangspunkt i, at det er de voksne, der skal forstå børnene og ikke børnene der skal forstå de voksne.
Specialtilbuddet består af to stamklasser med i alt 14 elever. Hver klasse har tilknyttet et team af tre lærere/pædagoger, der i fællesskab sammensætter elevernes faglige og sociale undervisning i hverdagen. Dertil er der tilknyttet en koordinator, der deltager og støtter op omkring det pædagogiske arbejde i begge klasser. Der tages udgangspunkt i en individuel tilrettelagt udviklingsplan, hvor der både er fokus på den personlige, sociale og skolefaglige del. Udviklingsplanen er sammensat af elevens kontaktperson med sparring fra klasseteamet, skolens psykolog, koordinator og leder. De overordnede udviklingsmål er afstemt i et koordineret tværprofessionelt samarbejde med børne- og ungesocialrådgiver. Udviklingsplanen afstemmes med eleven og forældrene og evalueres samt revideres
løbende. Under hele forløbet i Pilehuset afholdes der løbende elevsamtaler og der arbejdes med et udvidet forældresamarbejde.

 

Dagligdagen:
Pilehusets hverdag er præget af struktur, høj forudsigelighed samt et motiverende indhold i både den specialpædagogiske og faglige ramme. Vi ved, at børn gør det bedste, de kan og det er vores opgave at skabe forudsætninger, der kan bringe dem i trivsel og udvikling.
Det er vores udgangspunkt, at hverdagen skal gå hånd i hånd med faglighed, leg, oplevelsesrige og glædesfyldte aktiviteter gennem særligt tilrettelagt undervisning, specialpædagogiske indsatser og praktikmuligheder i almen skolen.


Vores hverdag er genkendelig med tålmodige, vedholdende og fagligt kompetente voksne omkring børnene.
Vi vægter ejerskab og involvering højt - gennem samtaler med børnene skaber vi involvering i deres egne læreprocesser og udvikler fokusmål og øvebaner i samspil med den enkelte. Øvebaner som giver mening, så de både medvirker til motivation og ejerskab. Det er her vores fornemmeste opgave i arbejdet med øvebanerne, at vi hele tiden holder os den enkeltes udviklingsplan for øje, så vi som team stiller os sammen og har fokus på nærmeste udviklingszone og mål i hverdagen.


Det er vigtigt, at børnene i Pilehuset oplever, at deres hverdag og liv er så almindeligt som muligt. Alle børnene er unikke og vi arbejder hele tiden på at skabe de bedste forudsætninger for læringsarenaer for den enkelte. Vi kobler derfor alle børnene i de sammenhænge med almen skolen, hvor det giver mening for den enkelte. Her tænkes der kreativt og flere af børnene har praktikdage i almen skolen, andre er i praktik i skoleboden og andre deltager i fodybelsesdage ift. interesser. Dertil følger vi årets gang på almen skolen, hvor der støttes om om den enkelte ift. nuværende behov - vi har fokus på egenudvikling i fællesskabet.
Som noget nyt har vi i år fået elever med i elevrådet. Dette har været en stor succes og har udviklet sig til, at vi har fået en elev med som OFE ambassadør.